dinsdag 16 augustus 2016

Openklasmoment
+
Kampvuur
                voor ouders en leerlingen

vrijdag 26 augustus
Welkom in je klas en op het kampvuur!

Beste ouders en leerlingen


Hierbij worden jullie van harte uitgenodigd op het openklasmoment met kampvuur:

- De ouders van de kleuters van alle kleuterklassen worden om 18u verwacht in hun klas waar ze gezamenlijk uitleg zullen krijgen over de klaswerking. De peuters van de Julekesklas kunnen de ouders vergezellen, voor de andere kleuters wordt opvang voorzien zodat deze uitleg in de klas vlot kan verlopen.
- De ouders van de kinderen uit klassen van de lagere school worden om 18.30u zonder hun kind in de nieuwe klas van hun kind verwacht voor de uitleg over de klaswerking.
- Tussen 18u en 19u worden de kinderen opgevangen op de speelplaats.
- Van zodra de klasuitleg gedaan is, kunnen dan de kinderen door hun ouders opgehaald worden en ook een kijkje nemen in de nieuwe klas waar de leerkrachten graag op al jullie vragen zullen antwoorden.
- vanaf 19u wordt het kampvuur aangestoken en de bar door de ouderraad geopend.

Het zou leuk zijn indien jullie er bij kunnen zijn!


Vriendelijke groeten

Het team en de ouderraad van De Vuurtoren

donderdag 14 juli 2016

De vakantie was nog maar net begonnen toen er al een graafmachine en grote container op de kleuterspeelplaats stonden.
De afbraakwerken zijn nu helemaal van start gegaan...
Ondertussen het toiletblok en aanbouw reeds afgebroken, zo kan er na het bouwverlof gestart worden met de bouw. We houden jullie ook tijdens de vakantie zeker op de hoogte via deze blog.

maandag 11/07:
dinsdag 12/7:

 woendag 13/7:
                                     

maandag 4 juli 2016

Het voltallige team van De Vuurtoren wenst jullie allemaal een fijne vakantie toe.
Tot in september ...

donderdag 30 juni 2016

Laatste schooldag: afscheid van het schooljaar

Toeka gaat op reis met Toema en Toepa want het is vakantie, hoera !!
Maar hij ziet het maar half zitten. Hij heeft geen valies en hij vreest de vrienden van de Vuurtoren te missen. Toema heeft een valies voor Toeka en alle leerlingen zullen een herinnering aan het voorbije schooljaar meegeven aan Toeka.
Toeka geeft ook een afscheidskaartje aan alle leerlingen.

woensdag 8 juni 2016

De leerlingen van de klas "Anderstalige nieuwkomers "van het Sint Antonius in Gent kwamen voor hun examen voorlezen bij de peuters.
Ze hebben het echt schitterend gedaan en verdienen een 10/10.
De mamie van Mathis ( peuterklas ) is er leerkracht en heeft de leerlingen hiervoor zeer goed begeleid. Zo' n project is zeker voor herhaling vatbaar.

maandag 23 mei 2016

Voor alle leerlingen van de lagere school is er komende vrijdag een reuze picknick op school

Dankzij het initiatief  van de leerlingenraad  is er komende vrijdag voor de volledige lagere afdeling een reuzepicknick op het gras.